telefoon: 010 467 45 33 - info@voorbergbouwkunde.nl
Referentie - Terug
Bethlehemkerk te s-Gravenhage

Opstellen van een meerjaren (10 jaar) onderhoudsprognose met kostenraming voor het gehele kerkgebouw, compleet met bijgebouwen.