telefoon: 010 – 467 45 33 - info@voorbergbouwkunde.nl
Referentie - Terug
Museum Naturalis

Onderzoek en advies met betrekking tot grondwaterproblemen alsmede het uitvoeren van herstelwerkzaamheden waaronder drainage en bestrating bij het ‘Pesthuis ’, museum Naturalis te Leiden.