telefoon: 010 – 467 45 33 - info@voorbergbouwkunde.nl
Organisatie

Door de platte organisatiestructuur van ons bedrijf en de verschillende vakdisciplines binnen onze organisatie zijn wij in staat snel en met duidelijke producten te reageren op de vraag van de opdrachtgever. Uitgangspunt hierbij is dat één vast persoon uit onze organisatie het aanspreekpunt is voor de opdrachtgever.

Onze rol als adviseur concentreert zich op het bieden van oplossingen voor de gebouw-, terrein- en techniekvraagstukken van onze opdrachtgevers.

Afhankelijk van de aard van de opdracht zal een projectteam met vast op elkaar ingespeelde leden worden ingezet. Duidelijke documenten zoals rapportages, tekeningen, bestekken, planningen, en kostenramingen spelen een belangrijke rol evenals goed overleg tussen opdrachtgever, uitvoerende partijen en adviseurs. Bovengenoemd overleg is cruciaal bij uitvoeren van werkzaamheden bij ingebruikzijnde panden, hetgeen tot een van onze specialiteiten behoort.